Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2011 (12/12/2010 10:19 AM)

Vote: 6 | Read: 665 |

Author: Quốc Vũ | Member Point: 384


Nhiệm kỳ 2010 – 2011 là nhiệm kỳ chào đón nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước và tuổi trẻ. Là năm chào mừng Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ XI; năm thứ 03 thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2009 – 2014;


Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; Đặc biệt năm 2011 được Đảng, Nhà nước chọn là Năm Thanh niên, các cấp bộ Đoàn tập trung mọi nỗ lực tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi Đề án năm Thanh niên theo kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Hội nghị lần thứ IV CLB Thủ lĩnh Thanh niên đánh dấu chặng đường phát triển và trưởng thành của CLB, nêu cao vai trò xung kích, sáng tạo, với ý chí quyết tâm và hành động của Tuổi trẻ xứng đáng là CLB vững mạnh trong thời gian qua và là CLB chủ chốt trong phong trào Đoàn - Hội - Đội của tỉnh nhà. Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2009 – 2010; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức và tham gia các hoạt động chung của CLB; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của CLB trong thời gian đến gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V. Đồng thời Hội nghị cũng sẽ bầu ra Ban chủ nhiệm khoá mới có đủ năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích – Tình nguyện”, CLB Thủ lĩnh Thanh niên xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2011 như sau:

I. MỤC TIÊU

“Xây dựng CLB Thủ lĩnh Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế vững mạnh, thực sự là một sân chơi bổ ích của Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và cán bộ Đoàn - Hội- Đội; tăng cường công tác vận động, tập hợp đội ngũ các bộ Đoàn - Hội, cán bộ lớp và các tầng lớp Thanh niên tham gia vào CLB; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên”.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

- Đẩy mạnh tổ chức các chương trình, các cuộc vận động phù hợp nhằm phát huy vai trò của mỗi Hội viên Thủ lĩnh Thanh niên trong việc tham gia các hoạt động chung của tỉnh, của Trung tâm, của CLB và tại cơ sở Đoàn - Hội đang tham gia sinh hoạt, học tập.

- Đổi mới phương thức hoạt động của CLB theo hướng thiết thực, linh hoạt gắn với quyền và lợi ích của Hội viên; là chỗ dựa của Hội viên, gắn bó với Hội viên, là mái nhà chung của Hội viên và quan tâm đến vấn đề học tập và vui chơi giải trí của Hội viên, xem đó là phương thức tập hợp, giáo dục Hội viên.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền giáo dục, tập trung vào các chương trình trọng tâm của CLB; tham gia hưởng ứng vào các sự kiện chính trị, các dịp lễ kỷ niệm, các hoạt động, sự kiện, các chương trình, các cuộc vận động, các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn của các cấp và của CLB để giáo dục Hội viên.

- Đầu tư nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, Trại rèn luyện, Huấn luyện – Nâng bậc, các chương trình thường xuyên, hằng năm của CLB.

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH VÀ ỔN ĐỊNH

HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ THỦ LĨNH THANH NIÊN HÀNH ĐỘNG

IV. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Đến cuối nhiệm kỳ, trước kỷ niệm 03 năm thành lập CLB tập hợp và kết nạp thêm 50 Hội viên có đủ tiêu chuẩn vào tham gia sinh hoạt tại CLB ổn định và phát triển;

2. Trong nhiệm kỳ thành lập 01 – 02 CLB Thủ lĩnh Thanh niên ở ngoài tỉnh; thành lập 01 CLB Thủ lĩnh Thanh niên cấp huyện; 02 CLB Thủ lĩnh Thanh niên trong các trường ĐH, CĐ, THCN; 03 – 05 CLB ở trường THPT;

3. 80% Hội viên đang tham gia sinh hoạt tại CLB có học lực từ Khá trở lên; 100% Hội viên có hạnh kiểm khá, tốt.

4. 100% Hội viên đang tham gia sinh hoạt tại CLB có đồng phục nghi lễ, đồng phục sinh hoạt của CLB;

5. Tiếp tục đầu tư cho webite http://thulinhthanhnien.vicongdong.vn; thiết kế, xây dựng và phát triển website riêng của CLB tại địa chỉ www.thulinhthanhnien.com;

6. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tìm được 01 nhà tài trợ lâu dài và bền vững cho CLB;

7. Thành lập quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học có điều kiện đến trường;

8. Tổ chức thành công và có chất lượng các lớp tập huấn, Trại Rèn luyện, Huấn luyện – Nâng bậc cho Hội viên đang tham gia sinh hoạt tại CLB;

9. Thành lập Ban liên lạc cựu Hội viên; thành lập Hội đồng Huấn luyện; ban cố vấn và ban chấp hành phụ huynh Hội viên;

10. Tham gia và thực hiện đầy đủ, có chất lượng các chương trình được BTV tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban giám đốc Trung tâm phân công thực hiện;

11. Chủ động phối hợp với các tổ chức cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh để mở các lớp tập huấn và hỗ trợ công tác Huấn luyện.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CLB TRONG NHIỆM KỲ 2010 – 2011

1. Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng:

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng tháng gắn với các ngày lễ kỷ niệm: chuyên đề “Tình bạn – Tình yêu” giúp cho Hội viên CLB nhận thức đúng và trình bày quan điểm của mình về tình bạn và tình yêu trong lứa tuổi học trò; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ngày hội non sông” nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất non sông; sinh hoạt chuyên đề “Bác Hồ - một tình yêu bao la” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; sinh hoạt chuyên đề “Mother’s day” nhân dịp Ngày của mẹ (07/5); sinh hoạt chủ điểm “Tri ân” nhân Ngày thương bình liệt sỹ 27/7…

-  Tổ chức chương trình “Khi tôi 18” cho Hội viên đang tham gia sinh hoạt tại CLB bước sang tuổi 18 để giúp các bạn Hội viên xác định được vai trò, trách nhiệm của mình khi đã bước vào tuổi trưởng thành.

Bên cạnh đó CLB thường xuyên tổ chức sinh hoạt dã ngoại hàng tháng gắn với một di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để giúp Hội viên CLB có dịp tìm hiểu các di tích và giúp giáo dục chính trị tư tưởng cho Hội viên.

2. Các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của CLB:

- Phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, nhiệm kỳ 2010 – 2011 CLB tiếp tục mở các lớp Tập huấn và Trại rèn luyện cho CLB vào tháng 11, tháng 06, tháng 01 cho những Hội viên mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại CLB và các đơn vị bạn; mở các lớp Tập huấn và Trại Huấn luyện – Nâng bậc cho Hội viên bậc 01 của CLB và tiến hành các Trại huấn luyện chủ chốt để đào tạo Nhóm trưởng, Nhóm phó, Ban hỗ trợ và các thành viên Ban chủ nhiệm CLB.

- Tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi “80 ngày đêm quyết tâm giành đỉnh cao chiến thắng”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chúng tôi là Thủ lĩnh Thanh niên”, tổ chức thi kỹ năng giữa các nhóm đang tham gia sinh hoạt tại CLB để giúp các bạn Hội viên tự ý thức việc tự học, tự rèn luyện.

- Đổi mới phương thức hoạt động của CLB giúp cho Hội viên có được cảm giác vui tươi, thoải mái và bổ ích khi đến tham gia sinh hoạt tại CLB.

- Hình thành mạng lưới của CLB tại các cơ sở đoàn để từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các đơn vị.

- Gắn kết với các cựu Hội viên, Ban cố vấn, Hội đồng Huấn luyện và các giảng viên bên ngoài để giúp các Hội viên có điều kiện tìm hiểu và nâng cao kỹ năng hoạt động.

- Tham gia các lớp Tập huấn kỹ năng, kỹ năng thực hành xã hội do các đơn vị tổ chức; cử 03-05 thành viên tham gia thi Huấn luyện viên cấp I Trung ương do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

- Mỗi một Hội viên, thành viên CLB thường xuyên tự tìm tòi, học hỏi trên các phương tiện sách báo, internet và trong cuộc sống hàng ngày để nâng cao khả năng, trình độ chuyên môn.

3. Các hoạt động giúp phát triển Hội viên

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về trách nhiệm của Thanh niên như “Giới trẻ suy nghĩ gì về lãng phí và tham nhũng”, “Bạn trẻ tiêu tiền như thế nào cho có hiệu quả”; các buổi rèn luyện về kỹ năng thực hành xã hội như: kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng nói chuyện trước công chúng; kỹ năng thuyết trình… để giúp cho Hội viên tự rèn luyện bản thân và tự tin hơn trước cuộc sống hàng ngày.

- Tổ chức các sân chơi thể thao cho hội viên giúp nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Hội viên;

- Tổ chức các chuyến tham quan, dã ngoại giúp cho Hội viên giải trí sau những giờ học tập tại trường…

- Tổ chức chương trình “Sát cánh mùa thi” hình thành các đôi bạn, nhóm bạn học tập để giúp cho Hội viên hỗ trợ lẫn nhau ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi học kỳ, kỳ thi đại học…

4. Các hoạt động hỗ trợ các cơ sở Đoàn - Hội - Đội; tham gia các hoạt động chung

- CLB thường xuyên tăng cường mở các lớp huấn luyện để mỗi một thành viên trong CLB tập đứng giảng bài để khi có yêu cầu từ các đơn vị cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong và ngoài tỉnh CLB cử thành viên tham gia hỗ trợ.

- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả và chất lượng các hoạt động chính trị, các hoạt động trại, tập huấn và các hoạt động khác khi có yêu cầu từ BTV tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và của các đơn vị khác.

- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả chất lượng cao các chương trình, hoạt động do Trung tâm tổ chức: chương trình Ngày hội học sinh; chương trình “Dạ hội Thanh niên chào năm mới”; chương trình “Hoạt động hè”; Đêm hội trăng rằm; Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè…

5. Các hoạt động phối kết hợp với các CLB/Đ/N trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh:

- Tham gia nhiệt tình và có hiệu quả vào Cộng đồng Thanh niên Huế cùng hành động (HYAC);

- Tiếp tục tổ chức có hiệu quả Hội trại “Kết thân” cho các CLB/Đ/N trên địa bàn tỉnh để giúp tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các CLN/Đ/N;

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt giao lưu, sinh hoạt chủ điểm, chuyên đề với các CLB/Đ/N khác; tham gia có hiệu quả, nhiệt tình vào các hoạt động do các CLB/Đ/N bạn tổ chức;

6. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội:

- Duy trì và phát triển các chương trình đã mang tính chất thương hiệu của CLB như: chương trình “Trẻ em vui Xuân - Người già ấm Tết”; chương trình “Ngày hội Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”…

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia xây dựng quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” giúp cho các học sinh nghèo hiếu học có điều kiện đến trường.

- Thành lập quỹ “Tấm lòng vàng” giúp đỡ cho các Hội viên, gia đình Hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

- Duy trì và phát triển mô hình “Nuôi heo đất - Gửi yêu thương” hàng năm của CLB để  CLB có được nguồn quỹ hoạt động xã hội.

- Phối kết hợp với các CLB/Đ/N khác tổ chức các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội có hiệu quả và chất lượng.

- Bổ sung vào chương trình hoạt động của CLB mảng môi trường để từ đó giúp cho mỗi một hội viên, phụ huynh và xã hội nâng cao hiểu biết và ý thức về môi trường, về biến đổi khí hậu đối với sự phát triển chung của xã hội, loài người…

- Tham gia nhiệt tình có hiệu quả “Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè”, tình nguyện viên chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần thứ VII, chương trình “Nhịp cầu Thanh niên tình nguyện” lần thứ IV, chương trình “Giấc mơ màu xanh”... và các đợt quyên góp khác do Trung tâm và các đơn vị bạn phát động…

- Tổ chức chương trình “Trăng yêu thương”, chương trình “Giáng sinh ấm” lần thứ I cho các em đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ em đường phố nhân dịp Tết Trung thu và dịp Noel 2010…

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chủ nhiệm, phân công trác nhiệm rõ ràng cho các thành viên trong Ban chủ nhiệm giúp cho mỗi thành viên ban chủ nhiệm có ý thức hơn, chủ động hơn với nhiệm vụ của mình đang thực hiện.

- Phát huy vai trò làm chủ tập thể, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các thành viên còn lại hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện chương trình đã đề ra.

- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, dân chủ, đồng thuận và hiệu quả trong toàn bộ hoạt động của CLB;

Hội nghị CLB Thủ lĩnh Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 -2011 là sự kiện quan trọng của CLB. Những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ mà Hội nghị đề ra thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm vươn lên của tập thể CLB Thủ lĩnh Thanh niên.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích – Tình nguyện”, Hội nghị kêu gọi toàn thể Hội viên, Ban chủ nhiệm, Ban cố vấn, Hội đồng Huấn luyện, Quý vị phụ huynh tiếp bước truyền thống của Thanh niên Việt Nam, sự trưởng thành của CLB trong thời gian qua, cùng chung sức chung lòng, tranh thủ thời cơ vận hội, quyết tâm khắc phục những khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã đề ra để cùng với Trung tâm, các CLB/Đ/N thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch hành động.

FaceBook   BÌNH LUẬN (5) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

 • KimNgọc (10:52 - Ngày 13.01.2011)

   chúc các bạn hoàn thành tốt mục tiêu đề ra

   
 • TLTN_roppro_^^ (10:51 - Ngày 14.12.2010)

  co gan phan dau nhe cac ban.

   

   
 • Quốc Vũ (10:01 - Ngày 12.12.2010)

  Mọi người cùng chung tay xây dựng hoạt động của CLB nhé!!!!

   
 • Crazy Yoyo Monkey (04:46 - Ngày 12.12.2010)

  năm 2011 hứa hẹn là một năm phát triển của tất cả mọi người đấy.... bay lên nha TLTN

   
 • Nguyễn Tài (10:41 - Ngày 12.12.2010)

  Anh chị em CLB nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2011

   
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...